Hållbarhet, Hälsa och Kvalitet

Med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord arbetar Lantmännen med att ta ansvar för vår påverkan på människor och miljö, för att utveckla affärer som bidrar till en lönsam hållbar utveckling, och skapa ett livskraftigt lantbruk.

Vi på Lantmännen Cerealia tar vår del av ansvaret för hållbarhet som handlar om förtroende, omtanke och respekt. Förtroende för våra produkter – genom att ge konsumenter och kunder möjlighet att göra hållbara, hälsosamma och pålitliga val. Omtanke om miljön – genom att minska negativ miljöpåverkan i hela värdekedjan. Respekt i alla våra relationer – genom att bygga långsiktiga relationer och säkra arbetsplatser, både vad gäller affärspartners och medarbetare. Läs mer om ämnen som är viktiga för oss här.

Vi gör bränsle av restprodukter

I vår fabrik i Järna tillverkar vi frukostprodukter baserade på svensk havre. Den största restprodukten från vår produktion – havreskal – behandlas inte som avfall i vår fabrik.      

Istället för att använda fossila bränslen i våra pannor, konverterar vi havreskalen till energi, som sedan används i produktionen. Tack vare detta minskar vi utsläppen av fossila bränslen med cirka 7 500 ton per år.

Den energi som skapas från havreskal används inte bara i vår produktion, vi använder den också för att värma upp 1 400 bostäder i närheten av fabriken i Järna.


Vi ❤ Varumärken

Ta en närmare titt på våra varumärken